top of page

מאייד פילם נופל FALLING FILM

evatherm evaporator.gif

השימוש העיקרי למאייד זה הוא באפליקציות בהן נדרש הפרש טמ"פ קטן בין הנוזל לבין מדיית החימום.

המאייד בנוי מחלק עליון המשמש כמחליף חום ומורכב מצינורות אנכיים וחלק תחתון המשמש כתא אידוי להפרדת האדים. הנוזל אותו רוצים לרכז מוזן בחלקו העליון של מחליף החום ומתפזר בצינורות האנכיים מהירותו עולה עם ירידתו בצינור בגלל הגרביטציה והמשיכה של אדי הרתיחה. הנוזל נפרד מהאדים בתא התחתון של מחליף החום, תא הפרדת האדים) וממשיך מהתחתית הקונית של התא.

האיוד מתרחש בצינורות האנכיים. מאייד זה משמש לריכוז נוזלים שאינם מכילים מלחים כמו במאייד RISING FILM והוא מתאים לנוזלים בעלי צמיגות גבוהה יותר..

זמן השהייה קצר יותר בהשוואה ל RISING FILM. השילוב של זמן שהייה קצר והיכולת לעבוד בהפרשי טמ"פ קטנים הופך את המאייד לאידיאלי לריכוז נוזלים רגישים לטמ"פ.

evatherm evaporator.gif

מאייד פילם עולה RISING FILM

השימוש העיקרי למאייד זה הוא באפליקציות בהן הנוזל אינו מכיל מלחים או חומרים מתגבשים.

המאייד בנוי מחלק תחתון המשמש כמחליף חום ומורכב מצינורות אנכיים וחלק עליון המשמש כתא אידוי להפרדת האדים. הנוזל אותו רוצים לרכז מוזן בחלקו התחתון של מחליף החום ומתפזר בצינורות האנכיים הנוזל עובר איוד מייד כשלחץ האדים של ההזנה שווה או גבוהה מלחץ האדים בכלי.

הנוזל מטפס בצנורות, אדים נוספים נוצרים ומהירות התערובת נוזל/אדים עולה למקסימום כשהצנרת מסתיימת והתערובת מגיעה לתא הפרדת האדים בו האדים נפרדים מהנוזל ע"י גרביטציה ולוכד טיפות. מאייד זה הוא כלי מאוד פשוט וחסכוני המאפשר קצב העברת חום גבוהה וזמינות גבוהה.

 חזרה

דיקנטר: Services
bottom of page