top of page

מדיה לסינון, רשתות מסונטרות

בתהליכי סינון יש חשיבות רבה לבחירת מדיית הסינון (רשת, קרב סינון, פלטת סינון וכו') כדי לקבל תוצאות טובות מבחינת * קצב סינון * הפרדת המוצקים * ניקוי קל לשימוש חוזר * עמידות כימית ומכנית. חברת BOPP משווייץ מייצרת מגוון של אמצעי סינון ממתכת. החל מרשתות גסות לניפוי, דרך רשתות ומדיה מסונטרת לסינון מוצקים נוזלים או סינון אוויר וכלה ברשתות עדינות ביותר לטכנולוגיות דפוס. ניתן לקבל רשתות מנירוסטה 316, 904, הסטלוי ועוד. יש חשיבות רבה לאיכות הייצור ובקרת הטיב כדי לקבל מוצר שגודל פתחיו (עד 2 מיקרון) אחיד ושומר על האחידות גם תחת לחץ/וואקום וטמפרטורות משתנות.

היתרון במדיה ממתכת הינו עמידות מכנית טובה יותר, אפשרות עיבוד מוצר סופי נדרש בחיתוך וריתוך מדוייקים. אפשרות לנקות ולעקר לפי הצורך לשימושים חוזרים.


נהוג להגדיר מדיית סינון לפי גודל החורים במיקרון, וביכולת מעבר האוויר/נוזל דרך המדייה (PERMEABILITY). האמריקאים נוהגים לאפיין רשתות ב MESH שמבטא את מספר החורים באינץ' רבוע.

רשת מסונטרת לסינון הינה למעשה רשת רב-שכבתית (3-5 שכבות) הכוללת את רשת הסינון, רשת הגנה ורשתות תמיכה המסונטרות יחד בחום ולחץ ויוצרות שכבה אחת בעובי 1.5-3 מ"מ בעלת חוזק מבני ועמידות רבה. 

bopp layer 2.jpg
bopp layers 1.jpg
bopp layer 3.jpg
bopp sintered 3.jpg
bopp sintered 1.jpg
bopp sintered 2.jpg

ניתן לייצר מרשתות אלו אלמנטים לסינון מורכבים בצורתם, מדויקים ומתאימים לכל מטרה. ניתן לחתוך צורות מיוחדות ולרתך אלמנטים מורכבים לפי דרישת הלקוח.  

bopp products 03.jpg
bopp products 05.jpg
bopp products 04.jpg
bopp products 02.jpg
דיקנטר: Services
bottom of page