top of page

עקרונות הסינון במסנני לחץ

fp3.JPG
 • פעולת הלחיצה המכנית מאפשרת הגעה לריכוז מקסימלי של מוצקים ב"עוגה".

 • שילוב של הפעולה המכנית עם פעולת הסינון מאפשר הפרדה מקסימלית.

 • הצטברות עוגת הסינון על בד הסינון מביאה לעלייה בהתנגדות והפסדי לחץ.

 • אפשרות לשטיפת העוגה במידת הצורך.

 • בסוף תהליך הלחיצה והסינון העוגה מתמצקת.

 • פריקת העוגה המוצקה ושטיפת קו התסנין.

 • רמת האוטומציה של הציוד מוגדרת ע"י הלקוח.

fp11.jpg
fp14.jpg
fpt1.png

סוגים שונים של מסנני לחץ:

 • פלטה ומסגרת Plate and Frame
  בסוג זה של מסנן התאים נוצרים ע"י שילוב של פלטות ומסגרת מפוליפרופילן, כך נוצרים תאים בעובי של עד 40מ"מ.
  מסננים אלו מתאימים לתהליכי סינון המשלבים מדיית סינון (Precoat) להשגת תסנין צלול במיוחד בלחצי עבודה של עד 6 בר.

fpt2.png

מסנן לחץ תאים Chamber Filter Press:
דגם זה של מסנן בנוי בצורה רובוסטית ומתאים לשימוש באפליקציות רבות ומגוונות. 
התאים בנויים בצורה אחידה בעומק של עד 50 מ"מ, התא משלב פלטה ו 2 מסגרות ביחידה אחת, עפ"ר מפוליפרופילן. לחץ עבודה אפשרי עד 60 בר.

fpt3.jpg

מסנן לחץ ממברנות Membrane Filter Press:
במסנן זה הפלטות בנויות באותו האופן כמו במסנן התאים בתוספת ממברנה המקובעת לגוף המסנן, חומרי המבנה של הממברנה כוללים פוליפרופילן, גומי סינטטי או אלסטומר טרמופלסטי. הממברנה איננה חדירה לנוזלים ומשמשת ללחיצת העוגה בתא. נוזל או גז (אויר דחוס לדוגמא) יכולים לשמש כאמצעי לניפוח הממברנה. לחצי הניפוח יכולים להגיע עד 30 בר ובמקרים מיוחדים אפילו יותר. שימוש בממברנה הופך את פעולת שטיפת העוגה לאפקטיבית ביותר.

overhead.png

דגמים של מסנני לחץ:

הדגמים מחולקים לשתי גרסאות שונות - 
 

 

תלייה על קורה עילית 

sidebar.png

תלייה על קורות צד SIDE BAR

אופציות נוספות:

 • מנגנונים אקטיביים שונים לפריקת העוגה כולל לעוגות דביקות במיוחד, מנגנונים אופטיים לווידוא פריקה.

 • מנגנוני שטיפה אוטומטיים לבד הסינון כולל הגנה מפני התזה ולחץ של עד 100 בר.

 • פתיחה וסגירה אוטומטית של הפלטות כולל מהירות משתנה, השהיית פריקה לעוגות דביקות במיוחד, מנגנון מוגן וסגור, הרעדת פלטות או בד הסינון לשיפור הפריקה.

 • מגשים לאיסוף נוזלים.

דיקנטר: Services
bottom of page