top of page

  Conical Mixer  מיקסר צילינדרי/קוני

המיקסר האנכי יכול להגיע בתצורה קונית או בתצורה צילינדרית כשהשיקולים לבחור בינהם הם בעיקר שיקולי מקום, עפ"ר נבחר במיקסר קוני, בו פריקת המוצקים מלאה וקלה יותר, על פני מיקסר צילינדרי.
המיקסר מאופיין בבוחש הליקס יחיד או כפול, הוא פותח בשנות התשעים כדי לתת מענה לבעיות הנפוצות של מיקסר "נאוטה", אחת הבעיות היא זיהום המוצר מגירים ומיסבים הנמצאים באזור ה"רטוב", אחרת היא עלויות האחזקה הגבוהות. בשלבי הפיתוח ניכרו שיפורים נוספים כגון קיצור משמעותי של זמני הבחישה והייבוש ושיפור משמעותי ביכולת הנקיון.
בוחש ההליקס עובד היטב על חומרים יבשים או רטובים, זורמים בקלות או דביקים, עוגות סינון, בוצות ונוזלים בצמיגויות שונות. המיקסרים האנכיים אידיאלים לכמעט כל פעולות הערבוב הנדרשות. בשילוב עם חימום מתאים הם משמשים כמייבשים, ריאקטורים ואף מאיידים.

 

 

 

תהליכים נפוצים:

 • ערבוב

 • הרטבה

 • ייבוש

 • קירור

 • ריאקציה

 • הומוגניזציה

 • ציפוי

 • חימום

 • איוד

 • מיצוי

 • גיבוש

 • הלחתה

Mixers.jfif
mixers list.jfif
mixer large.jfif
mixer open.jpg
mixer top.jfif
mixer pole.jfif

 יתרונות בולטים:

 • מינימום סיכון לזיהום
  אטם ומיסבים מחוץ לאזור ה"רטוב".

 • עוצמת ערבוב מותאמת למוצר
  ניתן להתאים את תכנון הבוחש ומהירות הבחישה לטווח רחב הנע מ"עדין" ל "אגרסיבי".

 • זמן ייבוש קצר
  ערבוב יעיל ומגע אינטנסיבי של החומר עם הדופן משפר את יעילות מעבר החום.

 • זמן ערבוב קצר
  כל נפח המוצר נמצא באזור הבחישה.

 • שיפור בזמני הייבוש והאיוד ע"י שימוש בבוחש מחומם
  הבוחש יכול להיות מחומם ולהגדיל את שטח מעבר החום לשיפור הייבוש והאיוד.

 • פריקה מלאה
  הצורה הקונית, פתח הפריקה הרחב, ללא שימוש במיסב תחתון מאפשר פריקה מלאה של המוצר.

 • פשטות בנקיון
  ריתוך רב שכבתי ושימוש ברדיוסים גדולים בגוף ובבוחש מאפשרים נקיוןץ מהירות סיבוב גבוה של הבוחש תומכת בפעולת נחירי השטיפה CIP.

 • אמינות גבוה ואחזקה נמוכה
  פשטות התכנון מצמצמת למינימום בעיות מכניות אפשריות ומאפשרת אחזקה פשוטה ע"י אנשי צוות מקומיים.

   

 • התאמה לתהליכים הדורשים נקיון ורגישים לזיהומים:

 • אופציה ל CIP אוטומטי כולל אישורים דוקומנטריים.

 • ללא מקורות מזהמים.

 • חומרי מבנה וגימור ברמת פארמה.

 • גישה נוחה לכל החלקים ה"רטובים".

 • התקנה בחדרים נקיים.

 • נחירי שטיפה סובבים מותקנים בראש הכלי. אחרי מילוי חלקי של הכלי דרך נחירי השטיפה   מופעל הבוחש במהירות סיבוב גבוהה ודואג לסיים את הנקיון.
  אופציה להתקנת עמודת הרמה לראש הכלי והבוחש מקלה על בדיקות נקיון ואחזקה.    

מיקסר/מייבש וואקום אופקי

Plaughsahre/Paddle Mixer Dryer

דגמי ה HTK לפעולה רציפה אידיאלים לספיקות גבוהות, דגמי ה HTC המנתיים מתאימים למגוון רחב של מוצרים וצרכי ערבול וייבוש. שני הדגמים מתאימים להומוגניזציה של, הכנת תערובות מוצק/מוצק, מוצק/נוזל עד צמיגות משחתית ובוצות כמו גם לייבוש עדין.

 

במקרה של ייבוש החומר נע לאורך הדופן המחוממת ופעולת הערבוב היעילה מביאה לפילוג טמ"פ אחיד ורטיבות אחידה של המוצר בשלבי הייבוש השונים. בוחשים מיוחדים מבטיחים בחישה מעולה ומעבר חום יעיל. התוצאה היא זמני ייבוש קצרים שיכולים להתקצר יותר ואף להתאים למגוון מוצרים רגישים לטמ"פ ע"י שימוש בוואקום עמוק.

mixer batch hor.jfif
mixer cont hor.jfif

יתרונות בולטים:

 • ייבוש עוגות סינון רטובות המכילות סולבנט.

 • ייבוש

 • זמן ייבוש קצר
  ערבוב יעיל ומגע אינטנסיבי של החומר עם הדופן משפר את יעילות מעבר החום.

 • זמן ערבוב קצר
  כל נפח המוצר נמצא באזור הבחישה.

 • שיפור בזמני הייבוש והאיוד ע"י שימוש בבוחש מחומם
  הבוחש יכול להיות מחומם ולהגדיל את שטח מעבר החום לשיפור הייבוש והאיוד.

 • פריקה מלאה
  הצורה הקונית, פתח הפריקה הרחב, ללא שימוש במיסב תחתון מאפשר פריקה מלאה של המוצר.

 • פשטות בנקיון
  ריתוך רב שכבתי ושימוש ברדיוסים גדולים בגוף ובבוחש מאפשרים נקיוןץ מהירות סיבוב גבוה של הבוחש תומכת בפעולת נחירי השטיפה CIP.

 • אמינות גבוה ואחזקה נמוכה
  פשטות התכנון מצמצמת למינימום בעיות מכניות אפשריות ומאפשרת אחזקה פשוטה ע"י אנשי צוות מקומיים.

תהליכים נפוצים:

 • ערבוב

 • הרטבה

 • ייבוש

 • קירור

 • ריאקציה

 • הומוגניזציה

 • ציפוי

 • חימום

 • איוד

 • מיצוי

 • גיבוש

 • הלחתה

דיקנטר: Services
bottom of page