top of page

משאבות קצף

warman cars range.jfif

WARMAN פיתחו משאבה מיוחדת להתמודדות עם נוזלים המכילים קצף ומוצקים. 

הבעיות בשאיבת קצף הינן בין השאר תכנון מוגדל בגלל נפח האוויר הכלוא בנוזל, "נעילת" אוויר של המשאבה והפסקת שאיבה, רעידות ונזק מכני בגלל תנאי יניקה משתנים. 
הפיתוח של WARMAN מתבסס על הדגמים המוכרים של משאבות הסלארי הרובוסטיות של WARMAN בכמה שינויים -

  • פתח יניקה מוגדל (לדוגמא "10 במקום "4)

  • מאיץ פתוח מיוחד עם חורים במרכז המאיץ אשר דרכם יוצא האוויר/קצף ועם אינדיוסר המשפר את כניסת הנוזל למשאבה

  • מאוורר הממוקם מאחורי המאיץ המייצר שאיבה לאוויר ודוחף אותו החוצה דרך וונט אחורי חזרה ליניקה

  • ליינרים פנימיים ממתכת קשה עמידה בשחיקה 

Warman froth pump section.jfif
warman froth exploded.jfif
דיקנטר: Services
bottom of page