top of page

צנטריפוגות דיקנטר

צנטריפוגת שיקוע (סדימנטציה) רציפה בעלת תוף וחלזון המסתובבים על ציר אופקי, שלבי התהליך כוללים:

הזנה, שיקוע, סחיטה, ופריקה רציפה.

המוצקים שוקעים על דופן התוף ונדחפים קדימה ע"י החילזון שמסתובב בקצב מעט שונה מקצב סיבוב התוף,
הנוזלים נפרקים ע"י גלישה 
מפתח יציאת הנוזלים.

זמן השהייה נע עפ"ר בין חצי דקה לדקה וחצי. כוחות ה G נעים בין 2200 ל 3200. ריכוז מוצקים בהזנה –
ההזנה צריכה להיות זרימה/ניתנת לשאיבה. 
איכות השיקוע והסחיטה מושפעת ממספר גורמים והעיקרי
שבהם הוא ההבדל במשקל הסגולי בין המוצק והנוזל, ככל שההבדל קטן יותר כך יהיה קשה יותר לבצע
הפרדה. גודל המוצקים יכול להיות מיקרונים בודדים, בתנאי שהם לא מרחפים. לא ניתן לבצע סינון או שטיפות
תהליכיות יעילות בצנטרפוגה זו.

שיטות מעבדתיות המהוות אינדיקציה לביצועי הצנטרפוגה: צנטרפוגת מבחנות.

חברת Andritz Separation Cologne אותה אנו מייצגים, מובילה בעולם צנטרפוגות הדיקנטר לאפליקציות
תעשיתיות ושפכים.

פנו אלינו למידע נוסף ובדיקת התאמת המוצר לאפליקציה שלכם !

Decanter 1.jpg
Decanter section cut.png
decanter 2.jpg
דיקנטר: Services
bottom of page